Anıl Şenocak

Selenium WebDriver'ı Nasıl İndirip Yükleriz?

Adım 1 - Java

Bu linkten Java Software Development Kit (JDK)'ı indirip kuralım.

Adım 2 - Eclipse IDE

Bu linkten "Eclipse IDE for Java Developers"ı indirelim. Dikkat, 32 Bit ile 64 Bit arasından işletim sisteminize uygun olanı indirin. Exe dosyasını indirdikten sonra, çalıştıralım ve Launch a tıklayalım.

Adım 3 - Selenium Java Client Driver

Bu linkten Java için olan Selenium Java Client Driver 'ı indirebilirsiniz.

"selenium-2.25.0.zip" adında dosya indireceğiz. Basitçe, dosyaları C diskine çıkarırsak direkt olarak Eclipse'den import etmemiz çok kolaylaşacak. "C:\selenium-2.25.0\".

Step 4 - Eclipse IDE ile WebDriver'ı konfigüre etme

  1. "eclipse.exe" çalıştırıyoruz. 
  2. workspace'i sorduğunda default olarak kabul ediyoruz.
  3. File > New > Java Project. sırası ile "newproject" adında yeni bir Java projesi oluşturuyoruz

  4. Oluşturulan projede sağ tuşa basarak New Package, sırası ile "newpackage" isminde yeni bir paket oluşturuyoruz.
  5. Oluşturulan pakete sağ tuş ile New > Class, sırası ile "MyClass" isminde yeni bir "Classoluşturuyoruz.

    Şimdi Selenium WebDriver jar dosyalarını Java Built Path ile projemize ekliyoruz. Projeye sağ tuş ile Properties > Java Built Path > Libraries > Add External JARs
  6. Jar dosyalarını import ettikten sonra Apply and Close basarak işlemi tamamlıyoruz.
    How to Download & Install Selenium WebDriver

Faklı Sürücüler

HTMLUnit ve Firefox WebDriver'ı direk olarak herhangi bir eklentiye ihtiyaç duymadan test koşmamızı sağlayan tarayıcılardır. Diğer tarayıcılar için Driver Server denilen ayrı bir programa ihtiyaç duyarlar. Driver server diğer tarayıcılardan farklıdır. Örneğin, Internet Explorer'ın kendine has driver'ı vardır ve bu driver'ı başla tarayıcılar için kullanamayız.

Driver'ları bu linkte bulabilirsiniz.

Tarayıcı Driver İsmi Fark
HTMLUnit HtmlUnitDriver WebDriver can drive HTMLUnit using HtmlUnitDriver as driver server
Firefox Mozilla GeckoDriver WebDriver can drive Firefox without the need of a driver server Starting Firefox 45 & above one needs to use gecko driver created by Mozilla for automation
Internet Explorer Internet Explorer Driver Server Available in 32 and 64-bit versions. Use the version that corresponds to the architecture of your IE
Chrome ChromeDriver Though its name is just "ChromeDriver", it is, in fact, a Driver Server, not just a driver. The current version can support versions higher than Chrome v.21
Opera OperaDriver Though its name is just "OperaDriver", it is, in fact, a Driver Server, not just a driver.
PhantomJS GhostDriver PhantomJS is another headless browser just like HTMLUnit.
Safari SafariDriver Though its name is just "SafariDriver", it is, in fact, a Driver Server, not just a driver.

Özet

 

Reference from GURU99